Yoko Shiba, Kazue Minato, Akiko Goto, Ishinomaki. Photo: Junichi Kaizuka.

Yoko Shiba, Kazue Minato, Akiko Goto, Ishinomaki. Photo: Junichi Kaizuka