Hiromitsu Ito, Nobuhiko Moriyama, Hidenori Akutsu, Koki Suzuki, Hajime Sato, Ishinomaki. Photo: Junichi Kaizuka.

Hiromitsu Ito, Nobuhiko Moriyama, Hidenori Akutsu, Koki Suzuki, Hajime Sato, Ishinomaki. Photo: Junichi Kaizuka